Jönköping

Om föreningen

Föreningen Norden i Jönköping är en av de äldsta Nordenavdelningarna i landet. Den grundades redan år 1927 och firade sitt 90-årsjubileum under 2017. Föreningen har idag ett hundratal medlemmar.

Föreningen arbetar för att lyfta fram det nordiska perspektivet i olika sammanhang, ofta i samverkan med andra arrangörer. Bland genomförda arrangemang på senare tid kan nämnas föreläsningarna Svensken om svenskan med Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, och Nordisk union – vision eller alternativ till EU? med författaren och debattören Gunnar Wetterberg. Årligen återkommande är Nordiskt gästabud på Nordens dag den 23 mars och Kura skymning i november, ett högläsningsarrangemang som genomförs vid samma tidpunkt på bibliotek över hela Norden.

Under flera år arrangerade föreningen i samarbete med Grennaskolan svenskkursen Nordplugg för finska gymnasieungdomar från Jönköpings vänort Kuopio. Sedan sommaren 2017 genomförs kursen i samverkan med SVF.

Föreningen strävar efter att knyta nya kontakter och att öka utbudet av aktiviteter som främjar dess syften. Har du som medlem tankar kring vår verksamhet eller förslag på arrangemang är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Under sommaren 2021 planeras även genomförandet av Nordiskt ungdomsforum på SVF med deltagare från Jönköpings vänorter Kuopio, Bodö och Svendborg.

Jönköping i mars 2020

Danold Berg, ordförande