Styrelse 2018

Ordförande

Ulla Frid
Tel. 036-12 74 76, 070-321 17 52
Mail: ulla_frid(at)hotmail.com

Vice ordförande

Pelle Nordin
Tel. 070-525 71 09
Mail: nordin.pelle(at)gmail.com

Sekreterare

Agne Josefsson
Tel: 076-776 70 04
Mail: agne.josefsson(at)outlook.com

Kassör och medlemsregisteransvarig

Danold Berg
Tel: 036-666 30, 070-638 28 89
Mail: danold.berg(at)telia.com

Ledamot

Börje Hillfelt
Tel: 036-701 25, 070-756 77 79
Mejl: hillfelt(at)bredband2.com

Suppleanter

Majvi Eriksson
Tel: 036-37 01 00, 073-037 06 00
Mail: majvi.eriksson(at)telia.com

Margareta Hultgren
Tel: 036-12 63 73
Mail: margareta.hultgren(at)telia.com